Utematte

Dagens matteuppgift övade positionssystemet och huvudräkning. Barnen arbetade i par och skulle skapa en fantasirätt med hjälpa av föremål från naturen. Dagens rätt skulle innehåll kött eller fisk, grönsaker och potatis, ris eller pasta. När rätten var klar skulle den prissättas och även då använde vi naturföremål. En kotte visade 100kr, en pinne 10kr och en sten 1kr. När alla rätter var klara, fick paren lista ut priset på kompisarnas smaskiga rätter.

Spelfredag

Sista spelfredagen för tvåorna.

Näringskedjor

Vem äter vem/vad? Vi startade arbetet med att alla fick varsin bild. Utan att prata skulle de para ihop sig fyra och fyra. Det var roligt men svårt, många skratt och kluriga diskussioner. När de till slut hittat rätt tillverkade de planscher med sina näringskedjor.

Karusellen + matematik

I den här övningen kan man använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar.

Count down – snart är det avslutning

Terminen är snart slut och vi börjar förbereda avslutningen nästa fredag. Idag har vi börjat tillverka ett vackert flaggspel.

Vårblommor – på engelska

Vi övar vad våra vanligaste vårblommor heter på engelska. Först övar vi gemensamt och därefter övar barnen i par med hjälp av pardiktamen. I en pardiktamen får barnen, på ett lekfullt sätt,  möjlighet att läsa och stava nya ord på engelska

Hör vi ihop

 

Alla elever får var sitt kort. De får titta på det själva först och försöka lista ut vad de har (vad svaret på mattetalet är, vilken ordklass ordet tillhör, första bokstaven på ordet etc).
Eleverna får sedan visa det de har för kompisen som sitter bredvid och berätta hur de tänkt. Detta för att försäkra sig om att det är rätt och att de tolkat uppgiften rätt.
Dags att hitta den/de som hör ihop med dig! Gå omkring i klassrummet. Hitta de som hör ihop (kan vara två, tre eller fyra, till exempel 75+25 & 10×10.
När alla grupper har hittat varandra får eleverna fundera kring sitt gemensamma – varför ska just de vara tillsammans? Grupperna får sedan berätta detta för klassen.

Fru koltrast

Utanför vårt fönster har fru koltrast byggt ett bo och lagt fem fina små ägg. Vi hoppas verkligen att hon vågar ligga kvar och ruva tills äggen kläcks. Vi håller tummarna! ✊️

 

Tisdagsmatte

Vi startar oftast varje mattelektion med ett par uppvärmningsövningar. Idag var en av övningarna Raketen där vi övade att sortera tal 0-1000. Vi arbetade också med en knepig parövning.

Vernissage

Senaste kommentarer

    Kategorier